Skip to main content

Mis on elektripaigaldise käit?

Elektripaigaldise käit on tegevus elektripaigaldise talitluses hoidmiseks, mis hõlmab eelkõige lülitamist, juhtimist, kontrollimist, hooldamist ja nii elektritöid kui ka muid töid.
Elektripaigaldise tehnohoolduse tulemusel tagatakse elektripaigaldise kasutamisohutus nii inimesele, varale kui ka keskkonnale.

Elektripaigaldise igakuise käidu/ hoolduse hind kujuneb vastavalt kokkuleppele.

Elektripaigaldise käit

Millistel hoonetel on nõutav:

Seadme Ohutuse Seadusest tulenevalt nõutakse käidukorraldaja olemasolu elektripaigaldistel:
 • mille peakaitse nimivool ületab 100 amprit;
 • kõrgepingepaigaldisel;
 • plahvatusohu tsoonis või seda sisaldavas ehitises;
 • suurõnnetusohuga ettevõtte ohtlikul objektil;
 • haiglas või muus ravihoones, kus raviruumides võidakse kasutada võrgutoitelisi elektrilisi meditsiiniseadmeid, mille osad on kasutamisel patsiendiga füüsilises kontaktis;
 • raviruumis, mis ei asu ravihoones ja kus võidakse kasutada võrgutoitelisi elektrilisi meditsiiniseadmeid, mille osad on kasutamisel patsiendiga füüsilises kontaktis.

Käidukorraldaja kohustused:

 • Käidukorraldaja on kohustatud:
 • koostama käidukava elektripaigaldise kohta, mille käidukorraldajana ta tegutseb, ja kontrollima selle järgimist;
 • nõudma elektripaigaldise kasutamise või elektripaigaldises tehtava töö peatamist, kui on ilmnenud oht inimesele, varale või keskkonnale, kuni ohu möödumiseni või kõrvaldamiseni;
 • olema kättesaadav ohutu käidu tagamiseks ja tehnilise kontrolli ning riiklike järelevalvetoimingute teostamisel;
 • teatama Tehnilise Järelevalve Ametile elektripaigaldise kasutamise nõuete rikkumistest, kui elektripaigaldise omanik ei kõrvalda ise rikkumist mõistliku aja jooksul.

Küsi hinnapakkumist elektripaigaldise käidule

Kui teie hoone elektripaigaldise peakaitsme suurus ületab 100A ja teil puudub käidukorraldaja siis võtke meiega ühendust!

Kontakt